LED svetila - Ljubljana


LED svetila - Ljubljana
UVOD: Geotermalna energija nastaja v jedru Zemlje zaradi razpada radioaktivnih elementov. Toplota se na površje prenaša s prevodom ali posredno s segreto vodo, ki jo imenujemo termalna voda. Temperatura geotermalne vode je lahko tako visoka, da se proti površju zaradi zniževanja tlaka upari.

Tako nastanejo vrelci pare ali gejziri. Geotermalno vodo in paro lahko uporabimo za neposredno ogrevanje ali proizvodnjo električne energije. Tako kot vsi viri energije,obnovljivi in neobnovljivi ima tudi geotermalna energija svoje učinke na okolje, svoje prednosti in slabosti.

LED svetila: https://www.razsvetljava.si/
 
OPREDELITEV PROBLEMA:  Čeprav je splošni učinek pozitiven, ima izkoriščanje geotermalne energije tudi določene škodljive vplive na okolje. Usedanje tal, ki nastane pri praznjenju vodonosnikov. Onesnaževanje vod (toplotno onesnaževanje površinskih voda, v katere spuščamo zavrženo geotermalno vodo). Z izlivom izkoriščene termalne vode v reke ali jezera se poveča vsebnost škodljivih snovi (karbonati, sulfati,silikati,kloridi, Hg, Pb, Zn itd.), trdnih snovi (pesek, mulj) in slanost.

V ceveh sistema nastajajo usedline, ker termalne vode vsebujejo raztopljene pline (O2, CO2) in trdne snovi (apnenec, kremen, kalcijev sulfat, kalcijev fosfat), emulgirana olja, parafine, pesek, mulj itd. Nekatere raztopljene snovi ( H2S, O2, CO2) lahko povzročajo korozijo cevi.

Za več informacij lahko obiščite tudi: https://zum.si/led/
This site was built using